Podrobné informace nesouhlasu

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů


A. VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY
1. Uděluji tímto souhlas společnosti Fire & Wood CZ s.r.o., Sídlo: Praha - Ruzyně, Karlovarská 1104/14a, PSČ 161 00 IČO: 04268776 Spisová značka 245059 C, Městský soud v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení
• poštovní adresa
• e-mail
• telefonní číslo
2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy, a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

B. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA
1. Uděluji tímto souhlas společnosti Fire & Wood CZ s.r.o., Sídlo: Praha - Ruzyně, Karlovarská 1104/14a, PSČ 161 00 IČO: 04268776 Spisová značka 245059 C, Městský soud v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení
• poštovní adresa
• e-mail
• telefonní číslo
2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků, umožnění zákazníkům sledování historie objednávek a snadnějšího vytváření nových objednávek a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

C. VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE
1. Uděluji tímto souhlas společnosti Fire & Wood CZ s.r.o., Sídlo: Praha - Ruzyně, Karlovarská 1104/14a, PSČ 161 00 IČO: 04268776 Spisová značka 245059 C, Městský soud v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje (pokud byly v kontaktním formuláři vyplněny):
o jméno a příjmení
o e-mail
o telefonní číslo

2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU
Uděluji tímto souhlas společnosti Fire & Wood CZ s.r.o., Sídlo: Praha - Ruzyně, Karlovarská 1104/14a, PSČ 161 00 IČO: 04268776 Spisová značka 245059 C, Městský soud v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
• e-mail
• telefonní číslo
Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Správce. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje společnosti Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Správce využívá tyto zpracovatele:
• společnost BlueGhost.cz, s.r.o., IČ 289 01 061, se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Českomalínská 516/27, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 152013 (dále jen „BlueGhost“)
• společnost VSHosting s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 615 05 455, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29746 (dále jen „VSHosting“)
Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy, stejně jako osoby zajišťující marketingové služby pro společnost Správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Beru na vědomí, že mám právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
• požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu
• nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy