Litinová

Výhodou litiny je že nemění tvar, je odolná proti propálení, nepoškozuje se a tím je zaručeno, že dvířka krbových vložek vždy dobře těsní. Litinové krbové vložky mají schopnost držet teplo ale je potřeba počítat s delší dobou rozehřívání. Teplo, které je akumulováno je vydáváno z kamen ještě dlouhou dobu po uhašení ohně. Výhřevnost litinových kamen je tak podstatně vyšší.